Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af seks medlemmer:
Bjarne Larsen, Formand
Birgitte Sværke Pedersen, Næstformand og sekretær
Tove Hyllested, Kasserer
Lone van Deurs, Formand for redaktionsudvalget
Sophy Høy, Redaktionsudvalget
Inger Busk, Redaktionsudvalget

Se stiftelsesdokument for selskabet

Se selskabets første brevpapir