Foredrag

Havehistorisk Selskabs program for 2017 er lidt tilbage til den karakter, vi kender før 2016.   Bestyrelsen har inviteret nogle markante udøvende stadsgartnere og overgartnere til en række foredrag/debatmøder under overskriften ”Gartneren/gartnerdisciplinen/den særlige gartner/plantespecialisten”.

Temaet ”Gartneren/gartnerdisciplinen/den særlige gartner/plantespecialisten” er valgt for at sætte fokus på de faggrupper der gør det fysisk muligt at nyde ikke bare historiske anlæg, men grønne anlæg, veje/stier og haver i almindelighed. Gartneren som den udøvende fagmand der anlægger og vedligeholder ikke bare historiske anlæg, men i høj grad også de anlæg vi benytter eller passerer på vores vej. Anlæg der bidrager til oplevelser både i hverdagen på passage forbi og anlæg der inspirerer eller fortryller når vi arrangerer en fornøjelsestur der til. Sidst men ikke mindst plantespecialisten der interesserer sig for udvikling og dyrkning af de planter som udgør de fysiske elementer der fryder vore sanser. Med temaet er vi mere fremme i nutiden, men der skues stedvis tilbage i tiden. Med temaet vil vi derfor også gerne lægge op til en fortsættelse af diskussionen om, hvordan og hvor meget historiske anlæg kan ændres for også at tilgodese nutidens idealer og funktionskrav.

Det praktiske
I 2017 gennemføres 4 gå-hjem-møder og 2 ekskursioner. Arrangementerne fordeler sig med henholdsvis tre før og tre efter sommerferien. Derudover planlægger vi – ligesom de sidste år – at afholde en hel- eller to-dages sommertur.

Gå-hjem-møderne planlægges afholdt om ikke ”i marken”, da ”i haven” – på en lokalitet i eller meget tæt på København, som er valgt ud fra foredragsemnet. Det bliver alle steder inden døre, men altså i umiddelbar tilknytning til en historisk have.

Ekskursionerne vil traditionen tro gå til en eller flere historiske haver. Der vil være rundvisning og drøftelser af de faglige udfordringer og problematikker, der knytter sig til de udvalgte haver.

Både gå-hjem-møder og ekskursioner planlægges afholdt fortrinsvis på onsdage fra kl. 15.30-17.

Læs mere om de kommende arrangementer i vores program  Justeret Program forår-sommer 2017.

Vi glæder os til at se dig :)

Under fanen “Arkiv” kan du se programmerne for tidligere år.