Fredningssager

Nyboder, de gule stokke, København

I forbindelse med høring om fredning af fortrinsvis villahaver, men også af samlede bebyggelser, har Skov- og Kulturstyrelsen i de senere år ønsket Havehistorisk Selskabs udtalelse i sagsbehandlingen.

Det er en stor glæde for Havehistorisk Selskabs bestyrelse, at Selskabets udtalelse har været vægtet højt og ligefrem indgået i fredningsbetingelserne. Der er en positiv ny forståelsen for det væsentlige i at sikre og bevare haver i tilknytning til fredede huse.

De sager, som vi hidtil har medvirket til fredningen af, er følgende:

Nyboder, de gule stokke, København. 4.januar 2022
Gader, gårde og pladser.

Lyngskrænten 5, Holte. 3.juni 2022
Hus og have

Ådalsvej 5, Brønsholm. 3.juni 2022
Hus og have

Tuborgvej 99, Hellerup. 7.juni 2022
Hus og have

Vestagervej 29, Hellerup. 29.juni 2022
Hus og have