Kom til foredrag om stadsgartneren i Aalborg den 26. april kl 16.00.

“Stadsgartner gennem 147 år”

Stadsgartner Kirsten Lund Andersen fra Aalborg Kommune og formand for bestyrelsen i
Foreningen for Park- og Naturforvalterne vil fortælle om udviklingen i stadsgartnerens arbejde
igennem tiderne i Aalborg Kommune.

Bemærk at foredraget foregår på den tidligere Landbohøjskoles Bibliotek:

KUB Frederiksberg
Dyrlægevej 10
1870 Frederiksberg C

Vel mødt – vi glæder os til at se dig!

Foredrag om gartnerdisciplinen i Furesø Kommune og generalforsamling den 21. marts 2017 kl. 15.30

Vi glæder os til at byde velkommen til årets første arrangement, da januars planlagte foredrag desværre blev aflyst.

Glæd dig til at høre Overgartner Christina Kastrup Madsen fortælle om gartnerdisciplinen i Furesø Kommune og om deres succesrige erfaringer gennem 10 år med brug af stauder i vejrabatter, midterrabatter, mv. Du kan læse mere i programmet ;)

Efter foredraget  bliver der serveret en sandwich og lidt at drikke inden der er generalforsamling kl. ca. 17 – 17.30.

Bemærk at mødestedet er ændret – det foregår på den tidligere Landbohøjskoles Bibliotek:

KUB Frederiksberg
Dyrlægevej 10
1870 Frederiksberg C

Vel mødt – vi glæder os til at se dig!

 

Foredrag om metoder til forandring den 23. november 2016 kl. 15.30

Glæde dig til årets sidste foredrag, der denne gang handler om metoder til forandring. 

Her kan du høre Professor Ellen Braae fortælle om “Transformation og rangordning af metoder” mens Landskabsarkitekt og PhD. Christine Waage Rasmussen fortæller om bevaringsstrategier.

Det sker hos:

Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

Vel mødt!

 

Kom med til efterårets første forelæsning og debat onsdag, den 28. september kl. 15.30

Emnet er ”Transformation af historiske anlæg” og der er forelæsning ved to landskabsarkitekter, nemlig:

Landskabsarkitekt Kristine Jensen, der taler om Integration af landskabet i transformationen af historiske anlæg. Hvordan klarlægges stedets potentiale? Balancen mellem nyt og gammelt? Jelling

Lektor Torben Dam, der forelæser om Varusschlacht Museum und Park Kalkriese – teorien bag markeringen af det historiske monument.

Det foregår hos Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme, på adressen:
H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V

Vel mødt – vi glæder os til at se dig!

Husk sommertur til Jylland den 11. juni

Så er det snart tid til en spændende sommertur til Hindsgavl og Horsens

Turen foregår som sædvanligt i egne biler. Husk at medbringe formiddagskaffe, frokost og evt. ekstra drikkevarer.

For medlemmer af Havehistorisk Selskab koster det 100 kr. at deltage. Beløbet dækker indgang i Horsens Museum, omvisninger og en vand til frokosten.

For ’ikke medlemmer’ er prisen 150 kr.

Beløbet overføres til foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 1551, konto nr. 0004169476 med angivelse af deltagernes navne i referencefeltet.

Tilmeldingen sendes til Lisbeth Brorsen, lisbethbrorsen@gmail.com

Husk at oplyse antal deltagere, og om hvem der er medlem af foreningen.

Fristen for tilmelding er den 1. juni 2016.

Tilmeldingen er først gældende, når betaling er sket.

På gensyn

 

Gå ikke glip af ekskursion til Lindevangsparken på Frederiksberg, den 25. maj

Skybrudsløsning og regnvandshåndtering i en eksisterende klassisk park!
Landskabsarkitekt Marianne Levinsen tager os med på tur i Lindevandsparken, der er et af 4
VANDPLUS projekter, der blev udviklet som pilotprojekter for Real Dania, Lokale-og anlægsfonden, Naturstyrelsen og Frederiksberg kommune. Projektet blev indviet sidst i november 2015.

Det starter kl 15.30. Mødested: Indgangen ved hjørnet af P.G.Rahms Allé og Ved Lindevangen.

Vel mødt!