Foredrag om metoder til forandring den 23. november 2016 kl. 15.30

Glæde dig til årets sidste foredrag, der denne gang handler om metoder til forandring. 

Her kan du høre Professor Ellen Braae fortælle om “Transformation og rangordning af metoder” mens Landskabsarkitekt og PhD. Christine Waage Rasmussen fortæller om bevaringsstrategier.

Det sker hos:

Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

Vel mødt!

 

Kom med til efterårets første forelæsning og debat onsdag, den 28. september kl. 15.30

Emnet er ”Transformation af historiske anlæg” og der er forelæsning ved to landskabsarkitekter, nemlig:

Landskabsarkitekt Kristine Jensen, der taler om Integration af landskabet i transformationen af historiske anlæg. Hvordan klarlægges stedets potentiale? Balancen mellem nyt og gammelt? Jelling

Lektor Torben Dam, der forelæser om Varusschlacht Museum und Park Kalkriese – teorien bag markeringen af det historiske monument.

Det foregår hos Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme, på adressen:
H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V

Vel mødt – vi glæder os til at se dig!

Husk sommertur til Jylland den 11. juni

Så er det snart tid til en spændende sommertur til Hindsgavl og Horsens

Turen foregår som sædvanligt i egne biler. Husk at medbringe formiddagskaffe, frokost og evt. ekstra drikkevarer.

For medlemmer af Havehistorisk Selskab koster det 100 kr. at deltage. Beløbet dækker indgang i Horsens Museum, omvisninger og en vand til frokosten.

For ’ikke medlemmer’ er prisen 150 kr.

Beløbet overføres til foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 1551, konto nr. 0004169476 med angivelse af deltagernes navne i referencefeltet.

Tilmeldingen sendes til Lisbeth Brorsen, lisbethbrorsen@gmail.com

Husk at oplyse antal deltagere, og om hvem der er medlem af foreningen.

Fristen for tilmelding er den 1. juni 2016.

Tilmeldingen er først gældende, når betaling er sket.

På gensyn

 

Gå ikke glip af ekskursion til Lindevangsparken på Frederiksberg, den 25. maj

Skybrudsløsning og regnvandshåndtering i en eksisterende klassisk park!
Landskabsarkitekt Marianne Levinsen tager os med på tur i Lindevandsparken, der er et af 4
VANDPLUS projekter, der blev udviklet som pilotprojekter for Real Dania, Lokale-og anlægsfonden, Naturstyrelsen og Frederiksberg kommune. Projektet blev indviet sidst i november 2015.

Det starter kl 15.30. Mødested: Indgangen ved hjørnet af P.G.Rahms Allé og Ved Lindevangen.

Vel mødt!

Kom til foredrag og generalforsamling onsdag den 16. marts 2016 kl. 15.30

Vi glæder os til at byde dig velkommen til næste foredrag under temaet “Når vi tæmmer vandet”, hvor to landskabsarkitekter vil fortælle om vand som et vigtigt element i historiske haver. Hvordan har man brugt vandet historisk – og hvordan kan man evt. bruge historiske haveanlæg til nedsivning i forbindelse med skybrudssikring.

Efter foredraget vil der være sandwich og noget at drikke til de fremmødte inden vi går videre til næste punkt, som er den årlige generalforsamling.

Bemærk at arrangementet finder sted hos Slots- og Kulturstyrelsen på H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, kl. 15.30. Læs mere i Program forår/sommer 2016.

Vel mødt!