Program

Med gartneren i centrum

Havehistorisk Selskabs program for 2017 er lidt tilbage til den karakter, vi kender før 2016. Bestyrelsen har inviteret nogle markante udøvende stadsgartnere og overgartnere til en række foredrag/debatmøder under overskriften ”Gartneren/gartnerdisciplinen/den særlige gartner/plantespecialisten”.

Temaet ”Gartneren/gartnerdisciplinen/den særlige gartner/plantespecialisten” er valgt for at sætte fokus på de faggrupper der gør det fysisk muligt at nyde ikke bare historiske anlæg, men grønne anlæg, veje/stier og haver i almindelighed. Gartneren som den udøvende fagmand der anlægger og vedligeholder ikke bare historiske anlæg, men i høj grad også de anlæg vi benytter eller passerer på vores vej. Anlæg der bidrager til oplevelser både i hverdagen på passage forbi og anlæg der inspirerer eller fortryller når vi arrangerer en fornøjelsestur der til. Sidst men ikke mindst plantespecialisten der interesserer sig for udvikling og dyrkning af de planter som udgør de fysiske elementer der fryder vore sanser. Med temaet er vi mere fremme i nutiden, men der skues stedvis tilbage i tiden. Med temaet vil vi derfor også gerne lægge op til en fortsættelse af diskussionen om, hvordan og hvor meget historiske anlæg kan ændres for også at tilgodese nutidens idealer og funktionskrav.

Læs mere om de kommende arrangementer i HHS Program efterår 2017

Vi glæder os til at se dig :)

Programmerne for tidligere år finder du i vores arkiv