VANDHAVERNE I SKJERN

VANDHAVERNE I SKJERN
I et meget vandrigt område ikke langt fra Ringkøbing Fjord ligger Skjern. I 2017 etablerede Skjern Kommune ”Den Grønne Korridor Skjern”, som strækker sig ca. 5 km langs Kirkeå gennem Skjern by fra Skjern Birk Plantage i øst til Skjern Enge i vest. Korridoren har et udbygget stisystem og omkring 10 broer over åen på strækningen. Den Grønne Korridor er inddelt i 5 byrum, og i det ene, Anlægget, som er midt i byen, er Vandhaverne.

Vandhaverne er perlen i Den Grønne Korridor. Her er tre indretninger, og vandtanken er den mest spændende af de tre, synes jeg. Vandtanken hørte til et nærliggende nu nedlagt vandværk. Det førhen hemmelige og mørke rum er blevet gravet fri, og dele af den tykke mur og betonlåget, båret af 52 søjler, er skåret væk. Nu strømmer lyset ind og danner vekslende spejlinger i bundens rå landskab af betonfliser i forskellige plateauer, nogle oversvømmet, andre ikke. Under taget eller låget, som det oprindeligt var, kan man bevæge sig rundt til et akkompagnement af rislende, dryppende vand.

Birgitte Degener
Arkitekt