Kontakt/Impressum

Havehistorisk Selskab

Formand:          Lone van Deurs
E-mail: info@havehistoriskselskab.dk
Strandlinien 57
2791 Dragør
Tel. 402 59 242

 

Kasserer:             Tove Hyllested
E-mail: info@havehistoriskselskab.dk

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Ophavsmanden påtager sig intet ansvar overhovedet med hensyn til oplysningernes korrekthed, nøjagtighed, aktualitet, pålidelighed og fuldstændighed.

Erstatningskrav mod forfatteren for materielle eller immaterielle skader som følge af adgang til eller brug eller manglende brug af de offentliggjorte oplysninger, misbrug af forbindelsen eller tekniske funktionsfejl er udelukket.

Alle tilbud er uforpligtende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden særlig meddelelse eller at afbryde offentliggørelsen midlertidigt eller permanent.

Ansvarsfraskrivelse for links

Referencer og links til tredjepartswebsteder ligger uden for vores ansvarsområde. Vi fraskriver os ethvert ansvar for sådanne websteder. Adgang til og brug af sådanne websteder sker på brugerens egen risiko.

Ophavsrettigheder

Ophavsretten og alle andre rettigheder til indhold, billeder, fotos eller andre filer på denne hjemmeside tilhører udelukkende René Krumm eller de specifikt navngivne rettighedshavere. For gengivelse af eventuelle elementer skal skriftligt samtykke fra indehaveren af ophavsretten indhentes på forhånd.