Sommer 2019

“Den første, der plantede en have, var Gud selv, og det er i sandhed den reneste af alle menneskelige glæder. Intet vederkvæger sjælen som en have, uden den er bygninger og paladser kun som grove hænders arbejde, og man vil altid se, at når en nation skrider frem i viden og forfinelse, lærer den at bygge stateligt , førend den når til at kunne anlægge smukke haver: Det er, som om det at plante en have er den fuldkomneste af alle kunster.”

Francis Bacon fra omkring år 1600.

Gartneri i Lavin/Engadin (Schweiz) på 1500 m o.h. Foto RK