Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af otte medlemmer:

Lone van Deurs, landskabsarkitekt (Formand)
Tove Hyllested, landskabsarkitekt (Kasserer og sekretær)
Lea Nørgaard, landskabsarkitekt
Birgitte Degener, restaureringsarkitekt
Rita Larsen, landskabsarkitekt
Bibi Edinger Plum, landskabsarkitekt
Julie Swane, arkitekt
Charlotte Horn, landskabsarkitekt

Webmaster: René Krumm, CH-7265 Davos

Se stiftelsesdokument for selskabet

Se selskabets første brevpapir