Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af seks medlemmer:

Lone van Deurs, landskabsarkitekt (Formand)
Tove Hyllested, landskabsarkitekt (Kasserer og sekretær)
Lea Nørgaard, landskabsarkitekt
Birgitte Degener, restaureringsarkitekt
Rita Larsen, landskabsarkitekt
Bibi Edinger Plum, landskabsarkitekt

Webmaster: René Krumm, CH-7265 Davos

Se stiftelsesdokument for selskabet

Se selskabets første brevpapir