Fredningssager

Nyboder, de gule stokke, København

I forbindelse med høring om fredning af fortrinsvis villahaver, men også af samlede bebyggelser, har Slots- og Kulturstyrelsen i de senere år ønsket Havehistorisk Selskabs udtalelse i sagsbehandlingen.

Det er en stor glæde for Havehistorisk Selskabs bestyrelse, at Selskabets udtalelse har været vægtet højt og ligefrem indgået i fredningsbetingelserne. Der er en positiv ny forståelsen for det væsentlige i at sikre og bevare haver i tilknytning til fredede huse.

De sager, som vi hidtil har medvirket til fredningen af, er følgende:

 • Aarhus Universitet. 8. marts 2023
  Bygninger og have.
 • Randbølvej, Vanløse. 15. sept. 2022
  Hus og have.
 • Vestagervej 29, Hellerup. 29. juni 2022
  Hus og have.
 • Tuborgvej 99, Hellerup. 7. juni 2022
  Hus og have.
 • Lyngskrænten 5, Holte. 3. juni 2022
  Hus og have.
 • Ådalsvej 5, Brønsholm. 3. juni 2022
  Hus og have.
 • Nyboder, de gule stokke, København. 4. januar 2022
  Gader, gårde og pladser.