Foredrag om metoder til forandring den 23. november 2016 kl. 15.30

Glæde dig til årets sidste foredrag, der denne gang handler om metoder til forandring. 

Her kan du høre Professor Ellen Braae fortælle om “Transformation og rangordning af metoder” mens Landskabsarkitekt og PhD. Christine Waage Rasmussen fortæller om bevaringsstrategier.

Det sker hos:

Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

Vel mødt!