Husk Rundvisning i Orangeri og nyttehave i Fredensborg den 6. august kl 16.00

Mødested: ved hovedporten ved adgangen til den ydre slotsgård

Som opfølgning på Kirsten Engholms engagerede foredrag i januar synes vi at det vil være spænden­de, at Havehistorisk Selskabs medlemmer selv ser Orangeriet. Kirsten Engholm har indvilget i at vise os rundt, denne gang med fokus på planterne. Der vil også være mulighed for at gå på indkøb i plantebutikken, der er åbnet i Orangeriet.

Arrangementet gennemføres som en særrundvisning i forbindelse med de officielle rundvisninger på Fredensborg. Derfor vil det koste kr. 85 per person. Beløbet betales kontant i forbindelse med rundvisningen. Hav venligst lige penge med. Arrangementet er som vanligt også åbent for ikke medlem­mer, som denne dag betaler kr. 120 for at deltage.

Der er begrænset antal pladser, så hvis du vil være sikker på at komme med, skal du tilmelde dig til Niels Mellergaard på mail nmellergaard@gmail.com. Tilmelding er bindende. Men du kan også bare møde op på dagen, og håbe på at der er plads.