Ændringer i selskabets bestyrelse!

På generalforsamlingen den 20. marts valgte, Landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen at træde ud af bestyrelsen, efter at have taget sin anden tørn i selskabet, denne gang 3 år. Vi takker Kirsten mange gange for hendes store indsats for selskabets virke. Vi kan dog stadig glæde os til den kommende weekendtur på Fyn ultimo maj, som Kirsten er arrangør af…så vi slipper hende ikke helt endnu ;-)

I stedet for Kirsten Lund-Andersen indtræder Kunsthistoriker og haveinteresseret Susanne Bruun. Vi byder Susanne velkommen i bestyrelsen og glæder os til et godt samarbejde!

Derudover ønskede vores flerårige revisor Jørgen Olsen ikke at genopstille. Vi takker ligeledes Jørgen for hans indsats gennem årene.

I stedet for Jørgen Olsen blev studerede på KU, Louise Popowitz valgt som ny revisor. Vi byder velkommen til Louise.