Foredrag om havebyen onsdag d.20.3.2019

 

Foredrag om havebyen ved Helle Ravn og Peter Dragsbo

Havebyen var en idé om en ny måde at bygge byer på, som opstod i England for cirka 120 år siden. Havebyen var en vision om nye grønne og smukke byer eller kvarterer, som alternativ til storbyernes grå lejekaserner og kom til at præge byplanlægningen i Europa. Det var altså ikke haven i sig selv, der var det nye. Havebyerne fik dog deres egen havekultur præget af haver til både nytte og pryd

I Danmark blev havebyer især bygget af arbejder- og andelsbyggeforeninger. Den mest kendte er Grøndalsvænge, men der er også adskillige andre i Storkøbenhavn og der findes flere i Helsingør og Odense samt andre provinsbyer.

De to etnologer Helle Ravn og Peter Dragsbo, tidligere museumsinspektører ved henholdsvis Langelands Museum og Museum Sønderjylland, vil fortælle om emnet ud fra deres bog “Havebyen. Havebyer i Danmark, England og Tyskland før, nu….og i fremtiden?” fra 2017. Bogen bygger på undersøgelser af havebyer i England, Tyskland og Danmark

Efter foredraget er der generalforsamling.

Dato: Onsdag d.20.3.2019 kl.16.30

Sted: KU, Konsistoriums mødesal, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg

Foredraget er gratis for medlemmer af Havehistorisk Selskab. Gæster er meget velkomne mod en entré på kr.50,-