Nåletræer i kulturhistorisk sammenhæng

Nåletræ

Nåletræer i kulturhistorisk sammenhæng – foredrag ved Peter Møller
Julemåneden er højsæson for nåletræer, især de stedsegrønne. Kun få hjem er helt uden kviste,grene og hele træer af disse særlige arter i denne tid. Udendørs – i de danske skove, parker og haver – kan der hele året træffes over 70 arter af nåletræer plus et utal af varieteter. Men kun tre arter kom til landet af sig selv efter den seneste istid – enebær, skovfyr og taks – og af disse blev skovfyrren udryddet, mens taksen kun med nød og næppe overlevede på et eneste voksested.
Hvor blev de af? Hvad var menneskets rolle? Hvordan og hvorfor fik de siden deres fremtrædende rolle i Danmark? Og hvor kommer vore nåletræer egentlig fra?
Dette er nogle af de spørgsmål, som der vil blive taget fat på i eftermiddagens foredrag.

Tid: Tirsdag d.27.11.2018 kl.16.30
Sted: KU Science, Konsistoriums mødesal, Bülowsvej 17, Frederiksberg
 

Peter Friis Møller er forstkandidat og dels selvstændig konsulent og skribent, dels ansat på De Nationale Geologiske Undersøgelser (GEUS), hvor han bl.a. arbejder med vegetationshistorie, naturlig skovdynamik og biodiversitet i skov.