Mit liv blandt træer – Foredrag med Niels Hvass

En allée

Foredrag med Niels Hvass
Tirsdag d.20.3.2018 kl.16.30
KU, Konsistoriums mødesal
Bülowsvej 17
1870 Frederiksberg C

Tirsdag d.20.3.2018 kl.16.30 fortæller Niels Hvass om sit liv med træer. Niels Hvass har som skovriddersøn levet hele sit liv blandt træer. Han opbyggede planteskolen Sitas, en planteskole for store træer, og har sideløbende gjort et stort arbejde for at udbrede viden om træers biologi.

Foredraget er gratis for medlemmer af Havehistorisk Selskab. Ikke-medlemmer betaler en entre på kr. 50,-

Efter foredraget afholder vi generalforsamling.