”Frederiksberg Allé – en af Danmarks tidligste og bedst kendte alléer” v./ Stadsgartner Karsten Klintø.

Frederiksberg Allé

Frederiksberg Allé efter 1924. Højst sandsynlig i anden halvdel af 1920´erne. Foto: Stender via KB. Fotograf ukendt

Dato: Torsdag, den 3. maj 2018

Tid: kl. 16.30

Mødested: Nordsiden af Sankt Thomas Plads, ved starten af Frederiksberg Allé.

Pris: Ikke-medlemmer kr.50,- / Gratis for medlemmer af Havehistorisk Selskab

Karsten Klintø, der er Stadsgartner i Frederiksberg Kommune, giver os et indblik i arbejdet med bevaring af Frederiksberg Allé. Vi går fra Sankt Thomas Plads og op til Frederiksberg Runddel med stop undervejs.

Frederiksberg Allé blev anlagt i årene 1700-04 som forbindelsesvej mellem København og Prinsens Gård, der lå ved den nuværende Frederiksberg Runddel. Alléen blev anlagt efter parisisk inspiration. Indtil 1765 gik alléen kun fra slottet til Sankt Thomas Plads, men herefter blev den forlænget mod øst til Vesterbrogade. Iflg. mindestøtterne på Sankt Thomas Plads er alléen anlagt 1701.

De nuværende træer er dog langt yngre (formentlig fra omkring 1930) og i øjeblikket er Frederiksberg Kommune i gang med at foretage indplantninger i alléen, hvor der mangler træer.

Frederiksberg Allé blev fredet i starten af 2018. Dette på foranledning af et fredningsforslag fra Landsforeningen for bygnings- og landskabsarkitektur, som Havehistorisk Selskab støttede op omkring.

Læs fredningsforslaget og den begrundede fredning (klik på linkene)