Sommerudflugt til Ledreborg Alle og slotspark

Ledreborg Slot

SOMMERTUR TIL LEDREBORG ALLE – DET PERIPATETISKE AKADEMI OG

LEDREBORG SLOTSPARK

Dato: Søndag den 10. juni kl 10.00

Mødested:  Ledreborg allé nr. 100 . Det er første ejendom længst mod øst,  godt skjult af bøgehække. Drej ind ad første indkørsel og parker tæt ved indkørslen.

Medbring: Godt fodtøj, kaffe- frokostkurv og sikkert også myggebalsam.

For medlemmer er turen gratis, ikke medlemmer bedes betale 50 kroner .

DAGENS PROGRAM

Først kigger vi på ”Stjernen” den nye afslutning mod øst. Lone van Deurs fortæller om tilblivelsen og Karen Attwell fortæller om plejen af lindetræerne.

Derefter kører vi ad alléen frem til Kornerup å, hvor den gamle barokallé møder den nyplantede allé.

Næste stop er parkeringspladsen  ved Amalieporten. Måske en god ide med en lille pause, medbring gerne selv  kaffe eller vand. Derefter går vi til det Peripatetiske Akademi, hvor Niels Christian Clemmensen leder os ad tilgroede stier frem til nogle af de skulpturer med belærende indskrifter der fortæller om kongeslægterne.

Efter således at være blevet oplyst om historiens vigtige  personer, er det blevet frokosttid, så vi går til parken og finder madpakkestedet. Desværre har Silvia Monro ikke mulighed for at komme for at fortælle om parkens historie, men informationskort i ærlighedskassen giver gode oplysninger. Vi regner med at slutte klokken 14.00. Derefter kan man gå rundt i haven på egen hånd.

LIDT HISTORIE

I 1740 érne planlagde geheimeråd Johan Ludvig Holstein i samarbejde med arkitekt Lauritz de Thurah  det store vej og plantearbejde – Ledreborg allé. Nærmest slottet blev plantet lind og efter Kornerup å blev der plantet en blanding af  større løvfældende træer, fortrinsvis ask.

Den 28. februar 1942 lod lensgreve Josef Holstein alléen frede. Ideen om, at her skal forblive en alléplantning blev sikret.

Vinteren 1955/56 var det nødvendigt at fælde et stort antal træer, og i 1977 blev omkring 100 gamle asketræer fældede. Derefter fremstod strækningen fra Kornerup å til afslutningen ved Ringstedvej som  en meget hullet række træer helt uden den tidligere allépragt.

De to kommuner Lejre og Roskilde gik sammen om at forestå en genplantning og efterår 1986 blev de første lindetræer plantet.  I efteråret blev de sidste af de 1200 nye lindetræer plantet.