Udflugt til Frederiksborg Slotshave 18.8.2018

Frederiksborg Slotshave

”Frederiksborg Slotshave – Formning af træer i nutid og fortid” v./ Slotsgartner John Nørgaard Nielsen.

Dato: Lørdag, den 18. august kl. 10.00 – 12.00

Mødested: Rendelæggerbakken 3, 3400 Hillerød – Ved den røde port

Arrangør: Havehistorisk Selskab

Pris: Medlemmer gratis/ Gæster kr. 50,-

Slotsgartner ved Frederiksborg Slot, John Nørgaard Nielsen, giver os et indblik i havens drift og udvikling samt specifik viden omkring formning af barokhavens karakteristiske træer. Både nu og i fortiden.

Efter rundvisningen spiser vi frokost sammen. Medbring gerne egen madkurv.

Frederiksborg Slotshave i Hillerød er en af vores ældste kongelige haver. Haven rummer samlinger af kandelabertræer, knudebeskårne træer, stammehække, kugleformede træer, kegleformede træer, espalier/galleri-træer mm. Altså en for danske forhold, enestående mulighed for at studere og høre om arbejdet med formning af træer.

Ejendommen der oprindeligt hed Hillerødsholm, blev erhvervet allerede i 1560 af Frederik II. Det var dog kong Frederik IV, der noget senere, i perioden 1720-1725 lod gartneren og arkitekten Johan Cornelius Krieger anlægge haven. Haven er et enestående dansk eksempel på en italienske inspireret barokhave med en samtidig enestående samling af formede træer, hvoraf de ældste kan dateres helt tilbage til barokhavens anlæggelse omkring 1720. Efter årtiers forfald, og diskussion om renovering af haven, blev barokhaven genskabt i perioden 1993-1996. I 2016 blev dobbeltalléen langs Rendelæggerbakken genplantet med lindetræer. Alléen var en del af det barokke anlæg på Frederiksborg, og en meget vigtig allé i forhold til at binde slot og have sammen.