Træer på kirkegårde

Træer på kirkegård

Træer på kirkegårde
Foredrag ved landskabsarkitekt Henning Looft
Dato: 20. Sept. 2018 kl 16.30
Sted: Bülowsvej 17, Frederiksberg

Gratis for medlemmer. Ikke medlemmer betaler entre på 50 kr

Træer har i århundreder været væsentlige på kirkegården og udgør sammen med kirke og kirkegårdsdiger den treenighed, der gør kirkegårde til særlige arkitektoniske steder.

I foredraget er der fokus på landsbyens og stationsbyens kirkegårde. De udgør måske 95 % af kirkegårdene i Danmark og er markante landemærker, bl.a. i kraft af træerne. Men træerne er truet på mange kirkegårde. Alderdom, sygdomme, uhensigtsmæssig forvaltning eller skiftende æstetiske opfattelser er nogle af årsagerne.

I foredraget præsenteres træernes anvendelse kulturhistorisk, men størstedelen vil koncentrere sig om de senere års udvikling og tendenser for fremtiden.  

Desuden lægger foredraget op til debat. Er kirkegården et sted, hvor træerne definerer stedet og indrammer mod omgivelserne? Eller skjuler træerne kirken, som af nogen måske opfattes som det vigtige? Skal der være frit kig til kirken eller et indrammet kig, hvor træer og kirke spiller sammen?  

Henning Looft har i en årrække beskæftiget sig med kirkegårde, både som forvalter og som rådgiver.